Catalog

ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

มาแล้ววว....ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า ชิ้นงานผลิตจากพลาสติกABS หนา เหนียว เข้ารูปเนียบกับรถมากๆ ติดตั้งโดยไม่เจาะตัวรถ ราคาชุดละ11,900 บาทรวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง

 

ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

 

ชุดแต่ง ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

ชุดแต่ง ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

ชุดแต่ง ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

ชุดแต่ง ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

ชุดแต่ง ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

ชุดแต่ง ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า

 

มาแล้ววว....ชุดแต่งรอบคัน Minor Change ทรงห้างพลาสติก ABS ใส่ได้ทั้ง Hybrid และ ธรรมดาจ้า ชิ้นงานผลิตจากพลาสติกABS หนา เหนียว เข้ารูปเนียบกับรถมากๆ ติดตั้งโดยไม่เจาะตัวรถ ราคาชุดละ11,900 บาทรวม4ชิ้นทำสีพร้อมติดตั้้ง

 

scroll up