Catalog

ลายไม้แท้

ลายไม้แท้

ลายไม้แท้ ทำให้ภายในหรูหร่า มีราคา สวยงาม อวดโจมเสน่ห์ของลายไม้วอลนัท ให้กับทุกคนที่ได้ขึ้นมานั่งบนรถของเรา ชุดStandard มี 7 ชิ้น ประกอบไปด้วย ช่องแอร์ 2ชิ้น, ครอบวิทยุ, สวิทซ์ประตู 4 ชิ้น ราคาชุดละ 5,500 บาทพร้อมติดตั้ง สามารถใส่เพิ่มเติมได้มากกว่าชุด Standard แล้วแต่ชอบครับ

 

ลายไม้แท้

 

ชุดแต่ง ลายไม้แท้

ชุดแต่ง ลายไม้แท้

 

ลายไม้แท้ ทำให้ภายในหรูหร่า มีราคา สวยงาม อวดโจมเสน่ห์ของลายไม้วอลนัท ให้กับทุกคนที่ได้ขึ้นมานั่งบนรถของเรา ชุดStandard มี 7 ชิ้น ประกอบไปด้วย ช่องแอร์ 2ชิ้น, ครอบวิทยุ, สวิทซ์ประตู 4 ชิ้น ราคาชุดละ 5,500 บาทพร้อมติดตั้ง สามารถใส่เพิ่มเติมได้มากกว่าชุด Standard แล้วแต่ชอบครับ

 

scroll up