Catalog

ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดนี้จะเหมาะกับความรู้สึกเบื่อๆกับรูปลักษณ์เดิมๆที่ใช้มานานแล้ว เพราะจัดแล้วจะดูเป้นรถคันใหม่ขึ้นมาทันที่

ราคาชุดละ25,800บาท รวมทำสีพร้อมติดตั้ง รวมกันชนหน้าเต็ม+กระจังหน้าในตัว รวมกันชนท้ายและสเกิร์ตข้างซ้าย-ขวา

ชิ้นงานผลิตจากไฟเบอร์ FRP น้าหนักเบา

 

ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

 

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008 ทรง Job Design

 

ชุดนี้จะเหมาะกับความรู้สึกเบื่อๆกับรูปลักษณ์เดิมๆที่ใช้มานานแล้ว เพราะจัดแล้วจะดูเป้นรถคันใหม่ขึ้นมาทันที่

ราคาชุดละ25,800บาท รวมทำสีพร้อมติดตั้ง รวมกันชนหน้าเต็ม+กระจังหน้าในตัว รวมกันชนท้ายและสเกิร์ตข้างซ้าย-ขวา

ชิ้นงานผลิตจากไฟเบอร์ FRP น้าหนักเบา

 

scroll up