Catalog

Smart Meter บอกค่าต่างแบบสะท้อนกระจก Altis 2008-2012

Smart Meter บอกค่าต่างแบบสะท้อนกระจก Altis 2008-2012

อย่างเท่ห์ ติดตั้งได้กับรถแทบทุกรุ่น ตัวเดียวครบจบเลย...มองไปที่จุดเดียวบอกค่าต่างๆให้ครบเลย บอกได้ทั้ง วัดความร้อน วันรอบ วัดความเร็ว วัดVolt เวลา ระยะTrip นาฬิกา... ราคาเบาๆชุดละ 2,450 พร้อมติดตั้ง

 

Smart Meter บอกค่าต่างแบบสะท้อนกระจก Altis 2008-2012

 

 

อย่างเท่ห์ ติดตั้งได้กับรถแทบทุกรุ่น ตัวเดียวครบจบเลย...มองไปที่จุดเดียวบอกค่าต่างๆให้ครบเลย บอกได้ทั้ง วัดความร้อน วันรอบ วัดความเร็ว วัดVolt เวลา ระยะTrip นาฬิกา... ราคาเบาๆชุดละ 2,450 พร้อมติดตั้ง

 

scroll up