Catalog

ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

ชุดสายGroundคือการเพิ่มไฟขั้วลบให้กับอุปกรณ์ไดนาโมต่างๆที่อยุ่กับเครื่องยนต์ ซึ่งจะทำให้ไดนาโมต่างๆนั้นทำงานได้ดีขึ้น ทำให้เครื่องยนต์วิ่งลื่นและนุ่มขึ้น ส่วนกล่องVolt Stabilizer จะค่อยช่วยทำหน้าที่จ่ายไฟที่จัดมาดีแล้วให้ออกไปอย่างสม่ำเสมอคับ ราคาชุดละ 2,950 บาทพร้อมติดตั้ง 

ค้ำโช๊คหน้าถ้าใส่ด้วยเพิ่ม1,000บาทคับผม

 

ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

 

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Altis 2008-2012 Ground Wire +Volt Stabilizer+ค้ำโช๊คหน้า

 

ชุดสายGroundคือการเพิ่มไฟขั้วลบให้กับอุปกรณ์ไดนาโมต่างๆที่อยุ่กับเครื่องยนต์ ซึ่งจะทำให้ไดนาโมต่างๆนั้นทำงานได้ดีขึ้น ทำให้เครื่องยนต์วิ่งลื่นและนุ่มขึ้น ส่วนกล่องVolt Stabilizer จะค่อยช่วยทำหน้าที่จ่ายไฟที่จัดมาดีแล้วให้ออกไปอย่างสม่ำเสมอคับ ราคาชุดละ 2,950 บาทพร้อมติดตั้ง 

ค้ำโช๊คหน้าถ้าใส่ด้วยเพิ่ม1,000บาทคับผม

 

scroll up