Catalog

ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

GR Style เป็นชุดแต่งของYaris ธีมของตัวแรงปี2020 ได้ถูกปรับแต่งรูปแบบมาให้ใส่กับตัวYarisปี 2006-2013

ทำให้เกิดความสวยงามและดูเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นทำให้เกิดความน่าขับหน้าใช้กลับมาอีกครั้ง

ราคา4ชิ้นรอบคันรวมทำสีพร้อมติดชุดละ 25,800 บาท ไม่รวมไฟตัดหมอก (ตัวไฟตัดหมอกสามารถเอาของเดิมมาใส่ด้วยกันได้)

ชิ้นงานผลิตจากไฟเบอร์FRP เนื้อสีขาวน้ำหนักเบา

 

ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

 

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

ชุดแต่ง ชุดแต่ง Yaris 2006-2013 ทรง GR Style

 

GR Style เป็นชุดแต่งของYaris ธีมของตัวแรงปี2020 ได้ถูกปรับแต่งรูปแบบมาให้ใส่กับตัวYarisปี 2006-2013

ทำให้เกิดความสวยงามและดูเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นทำให้เกิดความน่าขับหน้าใช้กลับมาอีกครั้ง

ราคา4ชิ้นรอบคันรวมทำสีพร้อมติดชุดละ 25,800 บาท ไม่รวมไฟตัดหมอก (ตัวไฟตัดหมอกสามารถเอาของเดิมมาใส่ด้วยกันได้)

ชิ้นงานผลิตจากไฟเบอร์FRP เนื้อสีขาวน้ำหนักเบา

 

scroll up